Inhoudsblokken

Lily Knibbeler stopt per 1 juli 2024 als algemeen directeur van de KB. Dat heeft zij vandaag bekendgemaakt. 

Knibbeler is sinds 2008 verbonden aan de KB, sinds juli 2015 als algemeen directeur. Onder haar leiding maakte de nationale bibliotheek grote veranderingen door. De KB was niet langer alleen verantwoordelijk voor taken op het gebied van wetenschap en erfgoed. Ze kreeg ook een regierol  binnen het domein van openbare bibliotheken. Bovendien kreeg de KB de digitale openbare bibliotheek onder haar hoede. De KB groeide uit tot een innovatieve organisatie met ruim 500 medewerkers. Jaarlijks bereikt de KB met alleen al haar digitale diensten – waaronder de online Bibliotheek, Delpher en DBNL – ongeveer een op de drie Nederlanders.

Netwerksamenwerking prioriteit

Foto: KB Beeldstudio / Jacqueline van der Kort

De maatschappelijke waarde centraal, het digitale voorop en werken en denken in netwerken. Deze uitgangspunten kenmerken de manier waarop Knibbeler leiding geeft aan de KB. Ze stond mede aan de wieg van het Netwerk Digitaal Erfgoed. En van de samenwerking met openbare bibliotheken op het gebied van de drie maatschappelijke opgaven: de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. 

Bovendien stelde ze de huisvesting van de nationale bibliotheek en haar collecties veilig voor de toekomst. Zo starten we dit jaar met de bouw van een nieuw innovatief, duurzaam boekenmagazijn. En na 2028 zal op de huidige locatie een nieuw publieksgebouw komen. 

Knibbeler: “Ik ben trots op wat we vanuit de nationale bibliotheek samen met vele netwerkpartners bereikt hebben voor Nederland. Het is na negen jaar tijd om plaats te maken voor een nieuwe directeur die samen met alle KB’ers vorm kan geven aan het volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin met vrolijke veerkracht wordt doorgebouwd aan het verbinden van mensen en woorden. De KB staat met haar enorme digitale en fysieke collecties pal voor de vrijheid van meningsvorming, het plezier van lezen, de waarde van verbeelding en het belang van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Nu en in de toekomst.”

Grote bevlogenheid

Voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege (ABC) Tjibbe Joustra heeft veel waardering voor de vertrekkend directeur: “De KB is Lily Knibbeler veel dank verschuldigd. Met grote bevlogenheid en tomeloze energie is zij over de grenzen van de eigen organisatie gestapt, om met anderen in te spelen op de eisen die een snel veranderende maatschappij stelt.” 

Opvolging

Het ABC start binnenkort de procedure voor de opvolging van Knibbeler. Knibbeler zal tot en met 30 juni 2024 in functie zijn. Zij zal geleidelijk taken afbouwen en overdragen aan andere leden van het directieteam. Directieteamlid Martijn Kleppe is sinds januari 2024 plaatsvervangend algemeen directeur. Hij zal haar bij afwezigheid vervangen.