Digitaal preserveringsbeleid KB

Het preserveringsbeleid van de KB bestaat uit documenten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze beleidsstukken gelden voor drie jaar en worden daarna herzien, of eerder wanneer dit nodig is vanwege veranderende omstandigheden. Het preserveringsbeleid biedt richtlijnen voor de implementatie van alle benodigde processen om de preservering van de digitale objecten in onze collectie voor de lange termijn te kunnen garanderen. Het model van het Open Archival Information System (OAIS) en de richtlijnen voor betrouwbare digitale archieven (ISO-16363) vormen de basis voor deze documenten.

Het Preserveringsbeleid (pdf) beschrijft doelstellingen en richtlijnen op een strategisch niveau en biedt daarmee een basis voor onderliggende documenten.

Het Preserveringsplan 2019-2022 (pdf) vormt een uitwerking van het Preserveringsbeleid voor de periode 2019-2022. Dit plan beschrijft hoe de principes uit het Preserveringsbeleid op tactisch niveau verfijnd kunnen worden. Sleutelbegrippen zoals integriteit, authenticiteit en duurzame toegankelijkheid krijgen hier een uitgebreide definitie om te dienen als richtlijn voor implementatie op operationeel niveau.

Ten slotte is er op operationeel niveau in een aantal documenten uitgewerkt hoe de definities uit het preserveringsplan technisch geïmplementeerd zijn. Het Overzicht integriteit en authenticiteit (pdf) biedt implementatiedetails voor genoemde sleutelbegrippen. Het Formaatbeleid (pdf) bevat technische details hoe de kennisniveaus uit het preserveringsplan geïmplementeerd kunnen worden als voorbereiding om functionele preservering in de toekomst te kunnen ondersteunen.

Zie onderstaande illustratie voor een verduidelijking van de documentstructuur van het huidige preserveringsbeleid.