Metadatering

Metadatering en de KB

De KB bewaart alles wat er in en over Nederland geschreven is. Maar hoe zorgen we ervoor dat mensen hun weg kunnen vinden in onze gigantische collectie? Dat doen we door de publicaties in onze collecties zorgvuldig te metadateren. Daarbij werken we samen met partners en in netwerken om collecties en werken aan elkaar te verbinden. Zo onderzoeken we hoe we dit makkelijker - en misschien zelfs automatisch - kunnen doen.