Namiddeleeuwse en moderne handschriften

De KB heeft een grote collectie namiddeleeuwse en moderne handschriften. Denk bijvoorbeeld aan collecties brieven, vriendschapsboeken en nalatenschappen van belangrijke schrijvers. Ontdek al onze collecties namiddeleeuwse en moderne handschriften op deze pagina.