MAKERLAB

Wat is een makerplaats? En wat doet het MAKERLAB? Een makerplaats is een publiek toegankelijke plek waar je samen met anderen dingen kunt maken. Je doet er nieuwe vaardigheden op en leert onder andere werken met digitale technieken. MAKERLAB is een project waarin een aantal bibliotheken experimenteren met de inrichting en uitrusting van hun makerplaats. De huidige deelnemers aan MAKERLAB zijn de Bibliotheek Hoeksche Waard, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Rivierenland en Bibliotheek Zuidoost Fryslân.

Wat houdt dit project in?

MAKERLAB is een project van 2 jaar. In 2021 maakten 4 bibliotheken een nieuw ontwerp voor hun makerplaats. Hiermee verbeteren ze de inrichting van de ruimte en de activiteiten die er plaatsvinden.

Met MAKERLAB willen we uitzoeken welke activiteiten mensen echt leuk vinden en waar ze iets van leren. We onderzoeken ook hoe we nieuwe doelgroepen bereiken. Dat verschilt per locatie. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van de lokale gemeenschap. Wat is de beste inrichting voor een makerplaats en wat zijn de leukste activiteiten voor elke locatie? We willen bij de deelnemers achterhalen wat het beste resultaat geeft. Om dat te testen ontwikkelen we nieuwe methodes.

Na de uitvoering evalueren we het proces en verzamelen we de reacties van de deelnemers. In jaar 2022 start er een nieuwe groep van 4 bibliotheken.

MAKERLAB voor openbare bibliotheken

MAKERLAB is er voor alle openbare bibliotheken. De kennis die we bij MAKERLAB opdoen delen we met het bibliotheekveld en met experts uit andere sectoren. Met die kennis kunnen we makerplaatsen verbeteren. Uiteindelijk hebben de deelnemers van de makerplaatsen daar plezier van. Voor hen wordt het aanbod van de makerplaatsen uiteindelijk aantrekkelijker. 

“‘Begin bij de community. Daar draait je makerplaats tenslotte om. Bekijk of je vrijwilligers de juiste kennis in huis hebben voor de programma’s die je wilt aanbieden.” - Lara Coomans, projectleider bibliotheek Rivierenland (locatie Tiel)

Impact van MAKERLAB

Mensen hebben een natuurlijke behoefte om dingen te maken en daarvan te leren. Makerplaatsen sluiten aan bij deze behoefte en stimuleren dit proces. Bibliotheken zijn de aangewezen plek om mensen nieuwsgierig te maken en ze een leven lang te laten leren. De ontwikkelde aanpak nemen we mee in landelijke trajecten zoals Digitaal Burgerschap. Het project past bij de ambities uit de Netwerkagenda. De opbrengsten stellen we beschikbaar voor de bibliotheeksector.

Partners

Meer informatie

Marianne Hermans