Digitale zorg (eHealth)

Wat is digitale zorg? Hoe helpen bibliotheken daarbij? En wat is de rol van de KB? Als we het hebben over digitale zorg, dan bedoelen we alle nieuwe digitale mogelijkheden die er zijn om zaken rondom je gezondheid te regelen en bij te houden. Denk aan een digitale afspraak maken met de huisarts, maar bijvoorbeeld ook aan inloggen bij je zorgverzekering met DigiD. Bibliotheken hebben cursussen waarin ze mensen leren hoe ze dit moeten doen. De KB coördineert dit project landelijk.

Wat doet het project digitale zorg?

 Met het project digitale zorg zorgen we dat mensen bij de bibliotheek terechtkunnen om hulp te krijgen bij digitale zorgtoepassingen. Ook zorgen we dat mensen over actuele zorgthema’s meer informatie kunnen krijgen bij de bibliotheek. Denk aan vragen over corona, maar ook over het donorregister.

Voor wie is het project bedoeld?

Het project is bedoeld voor mensen die graag digitale zorgtoepassingen willen gebruiken, maar niet weten hoe dit moet. Het is ook bedoeld voor mensen die vragen hebben over actuele gezondheidsthema’s.

Wat willen we met dit project?

Met dit project willen we mensen helpen die moeite hebben met digitale zorg. Doordat we hun leren hiermee om te gaan, zijn zij beter in staat regie te voeren over hun eigen gezondheid.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met de bibliotheken in het land, maar bijvoorbeeld ook met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook werken we samen met andere organisaties die zich bezighouden met gezondheid, zorg en welzijn. Sociaal Werk Nederland bijvoorbeeld. In de toekomst zouden we ook graag willen dat bibliotheken lokaal meer gaan samenwerken met huisartsen.